Members of BOINC@Poland

NameTotal creditRecent average creditCountry
1) Profile eclipse99 1,334,174 5,411.11 Poland
2) Dario666 1,013,387 0.09 Poland
3) gaballus 555,089 0.09 Poland
4) tito 251,470 0.09 Poland
5) fringoo 141,794 0.09 Poland
6) matsu_pl 132,158 0.10 Poland
7) Darius 119,050 0.08 Poland
8) Profile Jerzy_Przytocki 116,417 0.09 Poland
9) Hubert KoziƄski 103,295 0.09 Poland
10) Aleksander Parkitny 100,981 0.10 Poland
11) szymmirr 100,527 0.10 Poland
12) RAD-Poland 100,006 0.09 Poland
13) matali 76,675 0.08 Poland
14) Krzychu P. 42,046 0.10 International
15) Ufol 27,137 0.10 Poland
16) Argento 24,740 0.09 Poland
17) Tomasz Kaczmarek 24,278 0.09 Poland
18) Profile Tom Poleski 18,721 0.09 Canada
19) Michal SQ7RJH 16,715 0.10 Poland
20) Profile mimeq 11,968 0.09 Poland
Next 20


©2022 Progger & Stefano Tognon (ice00)