Profile: oldjerry SETI

Your personal background.
Důchodce 81 let ze severních Čech nic zajímavého.
Your opinions about ODLK1
Jsem týmový typ - počítám to, co je pro tým potřebné. ODLK je pro mne další projekt, aniž bych věděl podrobnosti o jeho cíli.
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day: I like this profile
Alert administrators to an offensive profile: I do not like this profile
Account data View
Team Czech National Team


©2024 Progger & Stefano Tognon (ice00)